Info

Met een Creative Commons licentie behoud je al je rechten, maar geef je aan anderen toestemming om je werk te verspreiden, met anderen te delen of bij sommige licenties ook om het werk te bewerken.

Lees meer

Creative Commons Nederland geeft lezingen, workshops en trainingen op maat.

Neem contact op

Zoek of Kies

Zoeken CC-gelicenseerd materiaal:voor commercieel gebruik;
om aan te kunnen passen.


Zoek via:


Steun Creative Commons


Creative Commons International is een onafhankelijke non-profit die kan bestaan door de vrijgevigheid van gebruikers. Ook fan van Creative Commons? Doneer en krijg een leuke gadget.

Creative Commons Nederland – Pagina 2 van 122 – Van alle rechten voorbehouden naar sommige rechten voorbehouden

Mogen wij straks nog panorama-foto’s gebruiken?

Maarten Zeinstra, 24 juni, 2015

Deze post is geschreven door Arne Wossink en verscheen eerder op Wikimedia.nl.

Rotterdam is zonder twijfel de Nederlandse hoofdstad van de moderne architectuur. Dagelijks worden moderne iconen als de Erasmusbrug, het Centraal Station en de Markthal talloze keren gefotografeerd door toeristen en professionele fotografen en filmmakers.

Veel van deze foto´s komen terecht op Facebook, Flickr of Wikipedia. Maar hieraan zou in de toekomst een einde kunnen komen, als het Europees Parlement een voorstel goedkeurt om het auteursrecht binnen de EU te wijzigen. Op 9 juli hebben de Euro-parlementariërs nog een laatste kans om dit te voorkomen.

Wat is er aan de hand?

Het recht om foto’s te maken van gebouwen en kunstwerken die zich in de publieke ruimte bevinden, en deze commercieel te gebruiken zonder toestemming van of vergoeding aan de copyrighthouder, valt onder wat in de wandelgangen de panoramavrijheid wordt genoemd. Deze panoramavrijheid, of het ontbreken ervan, is niet op Europees niveau geregeld, maar verschilt per lidstaat. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk vrijwel volledige panoramavrijheid, terwijl landen als Frankrijk en België zeer beperkte rechten aan toekennen aan fotografen van werken in de publieke ruimte. Nederland zit tussen deze uitersten in: mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan mogen afbeeldingen van gebouwen en kunstwerken in de openbare ruimte voor alle doeleinden gebruikt worden.

De aanstaande hervorming van het auteursrecht wil aan deze versnippering van panoramavrijheid een einde maken. Ter voorbereiding op deze hervorming schreef Euro-Parlementariër Julia Reda een belangrijk rapport met daarin aanbevelingen om de huidige copyright richtlijn te wijzigen. Dit rapport is in gewijzigde vorm gepresenteerd aan het Europees Parlement. Reda had volledige panoramavrijheid voorgesteld zoals die nu al in sommige landen bestaat. Deze versie is echter geamendeerd, en de huidige tekst van het artikel over panoramavrijheid luidt:

“Considers that the commercial use of photographs, video footage or other images of works which are permanently located in physical public places should always be subject to prior authorisation from the authors or any proxy acting for them”

Dit betekent dat foto’s van werken waarop copyright rust (normaal gesproken tot 70 jaar na de dood van de maker) alleen commercieel gebruikt mogen worden als de copyrighthouder daarvoor toestemming geeft. Als deze tekst daadwerkelijk in de nieuwe richtlijn wordt opgenomen, dan betekent dit dat panoramavrijheid in de EU veel beperkter wordt dan momenteel in de meeste lidstaten het geval is. Sterker nog, deze restrictie van de panoramavrijheid gaat in tegen ontwikkelingen elders, bijvoorbeeld in Rusland waar de panoramavrijheid pas vorig jaar in de wet is verankerd. Daarnaast zijn er ook binnen het Europees Parlement tegengeluiden;bijvoorbeeld het Internal Market Committee dat het oorspronkelijke voorstel voor volledige panoramavrijheid steunde.

Waarom is beperking van de panoramavrijheid erg?

De huidige tekst verbiedt het publiek niet om foto’s te maken van kunstwerken op gebouwen waarop copyright rust. Het beperkt enkel de mogelijkheden om met deze foto’s te doen wat je wilt, en geeft copyrighthouders meer invloed op hoe hun werken door derden worden (her)gebruikt. Dat lijkt redelijk, maar de gevolgen van deze verandering zijn niet te overzien:

  • Commercieel gebruik wordt niet gedefinieerd. Dit vergroot de onzekerheid voor fotografen, filmmakers en anderen die professioneel dan wel in hun vrije tijd in de open ruimte opereren – en in het bijzonder kleine ondernemingen en zelfstandigen voor wie het regelen van toestemming en het betalen van royalties een te grote last kan zijn.
  • Wikipedia en Commons werken met een vrije licentie; dat betekent dat foto’s die hier geüpload worden voor ieder doeleinde mogen worden hergebruikt. Beperking van de panoramavrijheid zal ertoe leiden dat tienduizenden foto’s moeten worden verwijderd, omdat het (her)gebruik van deze foto’s niet gecontroleerd kan worden. Dit kan leiden tot een ‘digitaal cultuurgat’ vergelijkbaar met het ‘digital knowledge gap’.
  • De status van publicaties met daarin afbeeldingen die nu nog onder de panoramavrijheid vallen wordt onzeker en toekomstige publicaties over architectuur en kunst worden duurder door het extra werk dat erin gaat zitten en door eventuele royalties die betaald moeten worden.
  • De nieuwe tekst biedt bescherming aan de makers van werken in de publieke ruimte en vergroot hun mogelijkheden tot het verkrijgen van royalties. Echter, de architecten en kunstenaars die het meest verdienen komen vaak uit landen waar nu al een grote panoramavrijheid geldt; wat suggereert dat panoramavrijheid hun inkomsten niet negatief beïnvloedt.

Wat gebeurt er nu?

Het is zeer waarschijnlijk dat het (geamendeerde) Reda-rapport grote invloed gaat hebben op de concept-richtlijn die eind van dit jaar gereed moet zijn. Om die reden is het van het grootste belang om de tekst van het rapport te wijzigen nu het nog kan. De laatste kans hiertoe dient zich aan op 9 juli, wanneer het Europese Parlement bij elkaar komt om over het rapport te stemmen. Wanneer genoeg Parlementsleden tegen de huidige tekst stemmen kan deze nog gewijzigd worden.

Addendum Creative Commons Nederland: Kennisland, vertegenwoordiger van Creative Commons Nederland, werkt aan het auteursrecht voor een open kennis- samenleving. Kennisland, Creative Commons Global en Wikimedia zijn deelnemers in Communia. Deze organisatie probeert gevaren als deze op de agenda van de Europese Unie te zetten.

No Comments »

Creative Commons Summit 2015 logo-designwedstrijd

Lisette Kalshoven, 22 juni, 2015

Eens per twee jaar komt de internationale community van Creative Commons bijeen om te laten zien wat we doen, recente ontwikkelingen te bespreken en na te denken over de toekomst. Dit keer is de summit op 15-17 oktober in Seoul, Zuid-Korea. Ook Creative Commons Nederland zal vertegenwoordigd zijn.

Screen Shot 2015-06-22 at 11.01.39

De ‘call for participation’ is open, dus als je een sessie wilt organiseren in de velden van open content, open cultuur, open data, open onderwijs of nog veel meer dat met open begint, dan ben je aan het goede adres.

Ook is er een logo-wedstrijd georganiseerd met een prijs van 500 US dollar. Ben je een beginnende designer, student of een professional met passie voor open dan kun je tot 30 juni je logo insturen. Lees meer over de voorwaarden van de wedstrijd op de website.

Hopelijk tot in Seoul!

No Comments »

Onderwijsplatform edX integreert Creative Commons-licenties

Lisette Kalshoven, 3 juni, 2015

Het onderwijsplatform edX, waar onder andere MIT en Harvard hun online lesmateriaal publiceren, maken nu ook gebruik van Creative Commons-licenties. Dit maakte het platform deze week bekend. Dit betekent dat er heldere informatie toegevoegd kan worden over het toegestane hergebruik van het lesmateriaal.

Screen Shot 2015-06-03 at 09.55.14

Door deze toevoeging van de licenties kunnen materialen op Edx zich onder de vlag van Open Educational Resources (OER) scharen. Een beweging die open hergebruik van lesmateriaal, wat aangepast kan worden aan specifieke situaties, promote.

De TU Delft heeft een grote rol gespeeld in het integreren van de licenties op het platform. Tijdens de Open Education Week in 2014 heeft Willem van Valkenburg van de universiteit een hackathon georganiseerd om een plugin te ontwikkelen die CC-licenseren mogelijk maakt. De winnende plugin, ontwikkeld door FeedbackFruits, wordt nu gebruikt door edX. Op deze informatiepagina’s kan je lezen hoe de licentie-opties op edX werken

Gefeliciteerd edX met deze ontwikkeling. We hopen dat steeds meer onderwijsmateriaal open beschikbaar komt, ten goede van de kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs.

No Comments »

Medium maakt gebruik van Creative Commons-licenties mogelijk

Tessa Askamp, 7 mei, 2015

Het blog- en storytellingplatform Medium maakt vanaf vandaag mogelijk posts te licenseren met Creative Commons-licenties en CC0. Op Medium komen een breed scala aan onderwerpen aan bod. Het platform is in korte tijd uitgegroeid tot een sterke community van actief betrokken schrijvers en lezers. De community achter Medium begrijpt dat verhalen meer mensen kunnen bereiken als ze gedeeld worden onder CC-licenties.

Uitsnede van het Medium logo.

Uitsnede van het Medium logo

Met een CC-licentie behoud je je rechten, maar geef je aan anderen toestemming om je werk te verspreiden, met anderen te delen of bij sommige licenties ook om het werk te bewerken. Elke CC-licentie stelt verplicht dat je de naam van de maker noemt. Met CC0 doe je juist wel afstand van je rechten, hierbij is naamsvermelding niet nodig.

Op Medium kun je simpel en intuïtief je eigen blog schrijven, waar je media zoals afbeeldingen aan toe kunt voegen. Deze blog kun je verspreiden onder een CC-licentie. Pas wel op, het is nog niet mogelijk om een CC-licentie bij een afbeelding te vermelden, deze moet je zelf in de caption zetten. Als de licentie van je tekst niet overeenkomt met de licentie van je gebruikte afbeeldingen vermeld dit dan duidelijk in de tekst.

Lees hier meer over Mediums keuze om gebruik te gaan maken van Creative Commons-licenties.

No Comments »

Flickr voegt PDM en CC0 toe aan licenseringsopties

Maarten Zeinstra, 1 april, 2015

Fotosite Flickr is de grootste fotosite die gebruikt maakt van Creative Commons-licenties. Dit geeft de fotografen op de site de mogelijkheid om flexibel om te gaan met hun auteursrecht. Sinds deze week voegt Flickr hieraan ook de andere juridische gereedschappen van Creative Commons aan toe: de Public Domain Mark (PDM) en CC0.

PDM en CC0

PDM is geen Creative Commons-licentie, maar een markering waarbij iemand kan aangeven dat geen auteursrechtelijke restricties meer heeft. Vooral culturele instellingen, Wikipedia en remixers hebben baat bij deze markering omdat deze bij – vooral cultureel erfgoed – laat zien dat deze zonder restricties te gebruiken is. Van de Europese zoekmachine van cultureel erfgoed Europeana is 23% van het materiaal beschikbaar onder deze markering.

CC0 is ook geen licentie, maar een vrijwaring van rechten. Met CC0 doe je afstand van alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten. je doneert ermee het werk aan het publieke domein. Werken die met CC0 zijn vrijgegeven zijn dus voor iedereen te gebruik zonder enige restricties alsof ze publiek domein zijn.

Lees hier meer over Creative Commons en het publieke domein.

 

No Comments »


previous pagenext page