EZ en OCW ondersteunen Creative Commons Nederland

Paul Keller, 19 oktober, 2005

Op vrijdag 14 oktober 2005 presenteerden Staatssecretaris Medy van der Laan van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Staatssecretaris Karien van Gennip van het Ministerie van Economische Zaken de brief cultuur en economie ‘Ons creatief vermogen‘. Een van de daarin genoemde actiepunten betreft de ondersteuning van Creative Commons Nederland.

De ondersteuning geeft CC-NL de mogelijkheid haar activiteiten de komende tweeënhalf jaar te continueren. Je kan hier het werkplan dat we hebben geschreven downloaden. Creative Commons Nederland ontplooit de volgende activiteiten:

  1. Het geven van voorlichting over en ondersteuning van het gebruik van de Creative Commons Licenties in Nederland.
  2. Het doen van onderzoek naar de toepassing in specifieke sectoren en naar bestaande belemmeringen voor het gebruik van de licenties.
  3. Bevorderen van uitwisseling van kennis en coördinatie van activiteiten op Europees niveau.

We richten ons daarbij op de volgende doelgroepen:

  1. Individuele makers in de muzieksector
  2. Studenten in media-/cultuurgerelateerde opleidingen
  3. Onderwijsinstellingen en universiteiten
  4. Culturele erfgoedinstellingen en andere archiefbeheerders
  5. Overheidsinstellingen

We zijn nu bezig de activiteiten verder uit te werken. Binnenkort kan je op deze plek meer info verwachten en verschijnt ook de eerste nieuwsbrief van CC-NL. We staan open voor alle vragen en verzoeken met betrekking tot bovenstaande activiteiten. Stuur daarvoor een e-mail naar info@creativecommons.nl.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op info@creativecommons.nl

Leave a Reply