Onderzoek naar CC licenties voor het hooger onderwijs

surf direct logoOnderzoek- en onderwijsmateriaal dat met publieke middelen gefinancierd is dient zoveel mogelijk vrij toegankelijk te zijn. SURFfoundation is van mening dat er maximale toegang tot wetenschappelijke data, werken, ruw onderzoeksmateriaal en leermiddelen verschaft moet worden zonder dat de kwaliteit hiervan of de academische vrijheid in gedrang komt.

Hergebruik van onderwijs- en onderzoeksmateriaal in al zijn vormen staat hoog op de agenda van de Nederlandse onderwijsinstellingen. De SURFfoundation heeft daar in de afgelopen jaren verschillende instrumenten voor ontwikkeld in samenwerking met het hoger onderwijs: institutional repositories binnen DARE, LOREnet, de HBO-Kennisbank, SURFshare. Allen bedoeld voor het uitwisselen van onder andere leermiddelen, onderzoeksdata en wetenschappelijke publicaties binnen en buiten de eigen instelling.

Naast deze rechtstreekse ‘tools’ wordt door SURF ook gewerkt aan flankerend beleid; aan een ‘enabling environment’. In het kader van de SURFdirect (de digitale rechten expertise community van SURF) wordt nagedacht over de vraag hoe de uitgangspunten en voorwaarden waaronder onderzoeks- en onderwijsmateriaal via deze instrumenten uitgewisseld worden het beste in juridisch geformuleerd kunnen worden en hoe deze gebruiksvoorwaarden aan potentiele gebruikers duidelijk gemaakt kunnen worden.

Onlangs heeft Creative Commons Nederland met SURFdirect contact gelegd om te onderzoeken of een van de Creative Commons licentie hiervoor geschikt zou zijn. SURFdirect en Creative Commons Nederland zijn een project gestart om te zien of we voor de gehele hoger onderwijs- en onderzoekssector een eenduidige aanbeveling kunnen geven over een te gebruiken licentie. Omdat er altijd uitzonderingsgevallen zullen zijn, richten we ons volgens de “80-20 regel” op overgrote meerderheid van de gevallen.

Alvorens te kunnen bekijken of een van de Creative Commons licenties geschikt is of dat er een alternatief ontwikkeld moet worden, willen we beter zicht krijgen op de wensen en eisen van onderwijsmakers en onderzoekers en van de gebruikers. Daarvoor hebben wij de medewerking van mensen uit het veld nodig. Wij willen graag van onderwijsmakers en onderzoekers weten op welke manieren zij onderwijs- dan wel onderzoeksmateriaal beschikbaar stellen of wilen stellen en welke vormen van hergebruik van materiaal van derden zou gewensd worden. Het betreft niet alleen wetenschappelijke publicaties maar ook leermateriaal in al haar verschijningsvormen, wetenschappelijke data en ruw onderzoeksmateriaal.

Hiervoor hebben wij een simple vragenlijst ontwikkelt, deze is verkrijgbaar door een email naar info@creativecommons.nl te sturen. Deadline voor het retourneren van de vragenlijsten is de woensdag 23 januari.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.