Creative Commons en Flickr

Lieke Heijmans, 29 maart, 2010

Bijna een jaar geleden passeerde het aantal Creative Commons (CC) gelicentieerde beelden op fotowebsite Flickr de 100 miljoen. Sindsdien zijn daar nog eens 35 miljoen bijgekomen. Een goed moment voor CC International om eens te bekijken wat er de afgelopen vier jaar veranderd is in het gebruik van de licenties op Flickr.

Fotografen zouden inmiddels vaker voor de vrijere licentiemodellen kiezen is het idee, omdat ze meer ervaring hebben kunnen opdoen met het systeem en de voordelen van een vrijere verspreiding inzien. Maar klopt dit beeld eigenlijk wel? De trend is in ieder geval overduidelijk méér CC-gelicentieerde beelden – een stijging van 10 miljoen naar 135 miljoen in iets meer dan vier jaar is indrukwekkend. Maar kijken we naar het gebruik van de specifieke licenties, dan blijkt dat het percentage werk dat alleen niet-commercieel gebruikt mag worden vier jaar geleden op 78% lag, inmiddels is dat zo’n 5% lager.

Worden de licenties die zowel commercieel gebruik als afgeleide werken toestaan (de meest ‘vrije’ licentie) samen genomen, dan zien we een slechts heel lichte stijging tot iets boven de 20% van het totaal. Over het geheel genomen is er dus niet heel veel verandering waar te nemen in de verdeling tussen de gekozen licenties, maar sinds halverwege 2007 is de stijging in het gebruik van de minst restrictieve licenties wel groter geworden. Dit effect is wellicht een gevolg van het succes van Wikimedia Commons (beeldmateriaal voor o.a. Wikipedia) en intiatieven die  het creëren van meer CC-content stimuleren , zoals  Wiki loves art .

Vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op info@creativecommons.nl

Leave a Reply