Info

Met een Creative Commons licentie behoud je al je rechten, maar geef je aan anderen toestemming om je werk te verspreiden, met anderen te delen of bij sommige licenties ook om het werk te bewerken.

Lees meer

Creative Commons Nederland geeft lezingen, workshops en trainingen op maat.

Neem contact op

Zoek of Kies

Zoeken CC-gelicenseerd materiaal:voor commercieel gebruik;
om aan te kunnen passen.


Zoek via:


Vertaal CC 4.0


Geef feedback op onze Nederlandse vertaling van de Creative Commons 4.0 Licenties. Help mee

Aanbeveling Europese Commissie: Gebruik CC-licenties voor de publieke sector informatie en data

Maarten Zeinstra, 25 juli, 2014

Op 17 juli heeft de Europese Commissie een aanbeveling gepubliceerd over licensering van Publieke Sector Informatie. De Commissie raadt de lidstaten van de Europese Unie aan om gestandaardiseerde open licenties te gebruiken voor het vrijgeven van Publieke Sector Informatie en gebruikt  Creative Commons-licenties expliciet als goed voorbeeld.

Logo van de Europese Commissie

Logo van de Europese Commissie

Met Creative Commons-licenties geef je aan iedereen toestemming om je materiaal te verspreiden, te delen en in sommige gevallen te bewerken. De licenties zijn internationaal toepasbaar en zorgen voor een standaard manier waarop toestemming verleend kan worden. Creative Commons-licenties zijn de de facto standaard bij het licenseren van open data en open content. De Nederlandse overheid gebruikt bijvoorbeeld al sinds 2010 Creative Commons-licenties voor rijksoverheid.nl. Ook data.overheid.nl gebruikt  al jaar en dag CC0.  In de culturele sector is het gebruik van Creative Commons-licenties standaard bij het vrijgeven van cultureel erfgoed.

De Commissie waarschuwt lidstaten voor het ontwikkelen van eigen licenties. Zelf ontwikkelde licenties zijn vaak niet compatibel met andere licenties waardoor het gelicenseerde materiaal niet te combineren is met materiaal die met andere licenties zijn vrijgegeven. Dit verlaagd de waarde van het vrijgegeven materiaal.

De aanbeveling is een welkome boodschap die hopelijk breed opgepakt wordt door de lidstaten.

No Comments »

Publieke Consultatie Vertaling 4.0 Licenties

Maarten Zeinstra, 21 juli, 2014

Eind vorig jaar heeft Creative Commons de nieuwste versie van zijn licenties gelanceerd. Deze licenties zijn het resultaat van een intensieve publieke consultatie die vanaf 2011 liep. Na de lancering van de licenties zijn Creative Commons Nederland en Creative Commons België begonnen deze licenties Linguïstische te vertalen naar het Nederlands. Voordat deze vertalingen officieel erkend kunnen worden vragen wij in een publieke consultatie om feedback.

cc40-itshere-275

Deze feedback is essentieel voor de nieuwe versie van de Creative Commons-licenties. Het is nadrukkelijk de bedoeling om licenties aan te bieden die iedereen kan lezen en begrijpen. Daar hebben we input voor nodig van mensen die de licenties gebruiken. Dit is hèt moment om onduidelijkheden aan te stippen! Door goede leesbare Nederlandse vertalingen kan Creative Commons meer mensen bereiken.

De publieke consultatie zal lopen vanaf maandag 21 juli 2014 tot 1 september 2014. Tijdens en na deze periode zullen we reageren op alle feedback en opmerkingen. Hierna bereiden wij een definitief voorstel voor dat Creative Commons Nederland en Creative Commons België gezamenlijk naar Creative Commons International zal sturen, waar het nog een laatste keer bekeken wordt voordat de vertaling officieel wordt.

Meedoen

Meedoen is makkelijk. Bekijk de conceptvertalingen en geef aan wat je ervan vindt. Als je feedback wilt geven op de conceptvertalingen of als je niet precies weet hoe Google Docs werkt dan kan je deze handleiding volgen.

Mocht je vragen hebben over de manier waarop je kunt helpen, of een algemene vraag hebt over de 4.0 licenties – stuur een mail naar info@creativecommons.nl.

No Comments »

De Toekomst van Open door Creative Commons HQ beschikbaar

Lisette Kalshoven, 7 juli, 2014

Deze week heeft het hoofdkwartier van Creative Commons haar jaarlijkse rapport beschikbaar gesteld. Het heet The Future is Open en gaat in op de ontwikkeling van de 4.0 versie van de licenties, het werk dat Creative Commons doet voor wereldwijde hervorming van het auteursrecht en de community-building op het gebied van open onderwijs, overheid, zorg en meer.

Screen Shot 2014-07-04 at 12.12.13

Paul Brest, voorzitter van de Board of Directors van Creative Commons, schreef:

CC and its licenses are part of the infrastructure that powers the web we know and love. But building the licenses is just the first step; the next step is to use those licenses as a tool for change. All of us can work together to demonstrate the value of sharing to individuals, governments, policy-makers, institutions, and corporations, and to build a future in which everyone is more free to participate in society. While the task is significant, I know we can achieve it together.

Wij vinden het een geslaagd rapport, veel plezier met bladeren!

 

No Comments »

Congres Information Influx 2-4 juli in Amsterdam

Lisette Kalshoven, 6 juni, 2014

Het Instituut voor Informatierecht (IViR) organiseert op 2, 3 en 4 juli in Amsterdam een internationaal congres: Information Influx. Op het programma staat een veelheid van spannende informatierechtelijke en auteursrechtelijke onderwerpen, waaronder een panel “Rights in the mix” (over open content). Andere panels gaan over massadigitalisering en auteursrecht, legalisering van file sharing, de (on)wenselijkheid van Internet-filtering, ‘Big Brother’ en vele meer.

Screen Shot 2014-06-06 at 16.02.43

Ook zijn er interessante keynote speakers aangekondigd, onder wie Yochai Benkler (Harvard), Jamie Boyle (Duke) en Fred von Lohmann (Head Copyright, Google).

Het beloven drie intrigerende dagen te worden op het gebied van auteursrecht. Creative Commons Nederland is uiteraard aanwezig. Kom je ook? Aanmelden kan via de website.

No Comments »

Inschrijving Open Leadership Programma geopend

Lisette Kalshoven, 28 mei, 2014

Het Institute for Open Leadership heeft de inschrijving voor het eerste programma geopend. In een leerprogramma van een week traint het Instituut de deelnemers om open beleid op het gebied van onderwijs, wetenschap en overheid te ontwerpen en implementeren. Dit programma speelt in op de open beweging. Deze beweging streeft ernaar om meer data, cultuur, erfgoed, en wetenschap beschikbaar te maken voor hergebruik.

 

Onderdeel van het programma is het ontwikkelen en uitvoeren van een open policy project binnen de (werk)omgeving van de deelnemers. Na een week in San Francisco blijven de deelnemers virtueel met elkaar in contact om ideeën, best practices en obstakels te bespreken. De deelnemers maken na een jaar een webinar over hun project en ervaring en worden de projecten op de website van het Open Policy Network geplaatst.

In de eerste ronde van dit programma worden ongeveer 15 mensen geselecteerd vanuit de wereldwijde aanmeldingen. Selectiecriteria zijn onder andere de mogelijke impact van je Open Policy-idee, de expertise in het veld waarin je werkt en het grote verhaal: hoe pas je als individu binnen de open beweging?

We roepen iedereen op die geïnteresseerd is in Open Policy, en in de mogelijkheid is om er ook iets aan te doen, zich in te schrijven voor dit interessante leerprogramma!

De deadline voor inschrijving is 30 juni.

Wat: Open Leadership Programma
Waar: San Francisco Bay Area
Wanneer: Januari 2015
Hoe: meer informatie

 

No Comments »


next page