Juridisch onderzoek

Ten behoeve van het project Creative Commons Nederland doet het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam rechtswetenschappelijk onderzoek naar de toepassing van Creative Commons-licenties in specifieke sectoren en naar bestaande belemmeringen voor het gebruik van de licenties. Het onderzoek concentreert zich op de volgende onderwerpen:

  • Creative Commons en designIViR verricht onderzoek op het gebied van open design en meer in het bijzonder over hoe de samenloop van intellectuele eigendomsrechten op werken van toegepaste kunst (zoals het auteursrecht, het modellenrecht en het octrooirecht) kan worden geregeld, op zo’n manier dat er geen frictie ontstaat bij het gebruik van Creative Commons-licenties.
  • Creative Commons en collectief rechtenbeheer: Onderzoek naar de mogelijkheid om collectief rechtenbeheer en Creative Commons-licenties te combineren. Onder welke voorwaarden kunnen leden van collectieve beheersorganisaties CC-licenties gebruiken?
  • Creative Commons en overheidsinformatie: Zijn de Creative Commons-licenties een bruikbaar middel zijn voor de verspreiding van overheidsinformatie en welke juridische problemen spelen daarbij?
  • Creative Commons en culturele erfgoedinstellingen: Onderzoek naar de bruikbaarheid van Creative Commons-licenties als middel voor omroepen, archieven of musea om de werken uit hun collecties publiek toegankelijk te kunnen maken met inachtneming van het auteursrechtelijke kader.

Onderzoekspublicaties:

Hieronder een chronologisch overzicht van alle in het kader van Creative Commons Nederland gerealiseerde rechtswetenschappelijke publicaties: