Flexibel Rechtenbeheer met Buma/Stemra

Muziekauteurs aangesloten bij de Buma/Stemra kunnen hun repertoire ter promotie aanbieden onder Creative Commons-licenties die commercieel gebruik uitsluiten. Met deze licenties kan je werk verder verspreiden zodat meer mensen in aanraking komen met je werk zonder dat ze hiervoor hoeven te betalen. Deze mogelijkheden kunnen handig zijn wanneer je jezelf en je werk wilt promoten.

Voor leden van de Buma/Stemra zijn drie Creative Commons-licenties beschikbaar die alleen niet-commercieel gebruik van de gelicenseerde werken toestaan:

De rechten voor commercieel gebruik van je repertoire blijven bij Buma/Stemra, zodat zij vergoedingen voor commercieel gebruik kan blijven innen.

Hou met de volgende zaken rekening bij het licenseren van je werk:

  • Stel vast dat je toestemming van alle rechthebbenden hebt voordat je werken onder een Creative Commons-licentie vrijgeeft. Naast jou als componist en/of tekstschrijver kunnen dit ook nog je co-auteurs, de uitvoerende kunstenaars (bandleden), je producer en je uitgever zijn. Alleen als alle betrokkenen toestemming geven kan je het werk onder een Creative Commons-licentie aanbieden.
  • Vervolgens dien je aan Buma/Stemra te melden dat je een of meer werken onder een Creative Commons-licentie wilt aanbieden. Deze aanmelding is noodzakelijk omdat Buma/Stemra dit in haar interne (afrekening)systeem moet verwerken en omdat Buma/Stemra aan jou de niet commerciële gebruiksrechten van het werk terug moet overdragen.
  • Vermeld altijd bij het publiceren van CC-gelicenseerde werken de licentievoorwaarden. Er zijn instructies voor het online aanbieden (op websites) en voor het labelen van off-line werken (zoals CDs of DVDs) beschikbaar. Doorloop hiervoor de licentiekiezer.
  • Buma/Stemra heeft een beschrijving van wat zij als commercieel gebruik zien in de speciale voorwaarden van licenseren onder Creative Commons licenties. Als commercieel gebruik wordt door Buma/Stemra gezien:
    • Het verspreiden, in het openbaar tonen, op- of uitvoeren of online beschikbaar stellen van het Werk door omroeporganisaties,
    • Het gebruik van het Werk in horeca-aangelegenheden, werk-, verkoop- en winkelruimtes,
    • Hetzelfde geldt voor organisaties, zowel in de profit als not for profit sector, die muziek gebruiken bij of naast de uitoefening van hun taken, zoals bijvoorbeeld kerken, (dans-)scholen, instellingen voor welzijnswerk, en dergelijke.

Lees hier de complete voorwaarden van deze regeling (link bijgewerkt 04-01-2016).

Gebruik de licentiekiezer om je licentie uit te kiezen of lees hier meer over deze regeling.