Creative Commons Nederland

Creative Commons Nederland (CC-NL) is een samenwerkingsproject van Waag Society, Kennisland en het Instituut voor Informatierecht (IViR). CC-NL streeft voor de ontwikkeling en promotie van, en de voorlichting over de Creative Commons-licenties in Nederland. De licenties stellen makers in staat om materiaal dat wordt beschermd door het auteursrecht en aanverwante rechten voor bepaalde vormen van hergebruik vrij te geven, zonder dat de bescherming die het auteursrecht hen biedt, wordt opgegeven. Hiervoor zijn een aantal standaardlicenties ontwikkeld die gratis en voor iedereen op het internet beschikbaar zijn.

Organisatie

Het IViR heeft in deze samenwerking de positie van de ‘Legal Project Lead’ en is verantwoordelijk voor de omzetting van de licenties naar Nederlands recht. Dit werk is in handen van Prof. dr. Bernt HugenholtzDr. Lucie Guibaul en Thomas Margoni. Een overzicht van de activiteiten van het IViR vindt u hier.

Kennisland en Waag Society geven invulling aan de publieke activiteiten van CC-NL. Hieronder vallen onder andere het opbouwen van deze website, het onderhouden van contacten met gebruikers en belanghebbenden en het organiseren van voorlichtingsactiviteiten. Vanuit Kennisland zijn Paul Keller (International Project Lead, Board Member Creative Commons Global), Maarten Zeinstra (National Project Lead), en Lisette Kalshoven bij het project betrokken. Ook lopen er altijd wel stagiair(e)s rond bij Creative Commons. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@creativecommons.nl.

Creative Commons International

CC-NL maakt deel uit van het internationale Creative Commons initiatief. Het doel van dit internationale project is om de licenties voor zo veel mogelijk nationale rechtssystemen beschikbaar te stellen en ondersteuning te bieden aan de gebruikers. Op dit moment zijn de licenties in meer dan 70 landen beschikbaar. Een uitgebreid overzicht en contactgegevens zijn te vinden op de website van Creative Commons International.

Ondersteuning

Creative Commons Nederland wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.