Nederlandse Creative Commons-Licenties Gelanceerd

Vanmiddag om 14 uur zijn in Amsterdam de Nederlandse Creative Commons-licenties gelanceerd. In aanwezigheid van bijna 200 vertegenwoordigers uit de kunst- cultuur, juridische en overheidssector presenteerde Lawrence Lessig, initiatiefnemer van het licentiesysteem, de Nederlandse versie. Documentairemaakster Ine Poppe was de eerste die haar werk (de documentaire Hippies from Hell) van een Nederlandse Creative Commons licentie voorzag. In een levendig debat werd daarna onder andere de monopoliepositie van collectieve auteursrechtenorganisaties zoals BUMA/STEMRA en CEDAR ter discussie gesteld. André Beemsterboer, directeur Stichting Leenrecht en Stichting Reprorecht, beloofde voor april 2007 met een systeem te komen dat het voor hun leden mogelijk maakt onder voorwaarden werk beschikbaar te stellen aan het publieke domein.