Curry wint zaak Creative Commons

De Amsterdamse rechter heeft gisteren in kort geding uitspraak gedaan in de zaak die Adam Curry had aangespannen tegen Weekend.

Curry had een verbod van publicatie geeist van foto’s die hij zelf eerder onder Creative Commons licentie (NonCommercial-ShareAlike) publiceerde op www.flickr.com. Curry beriep zich op schending van artikel 4 sub c en sub a van de licentie. Hierin wordt bepaald dat het gebruik van de foto’s geen commercieel voordeel mag opleveren en er altijd een verwijzing moet worden geplaatst naar de licentie. De rechter stelt Curry op beide punten in het gelijk en verbiedt Weekend het ongeoorloofd gebruik van de foto’s te staken onder straffe van een dwangsom.

Weekend verweerde zich door te stellen dat zij door de mededeling ‘This photo is public’ op het verkeerde been was gezet en daarom geen kennis had genomen van de inhoud van de licentie. Dit vond de rechter geen steekhoudende reden, en oordeelde:

“Dat Audax door de mededeling ‘This photo is public’ op het verkeerde been is gezet (en daardoor geen kennis heeft genomen van de inhoud van de Licentie), is niet onbegrijpelijk, maar er mag van haar als professionele partij worden verwacht dat zij een goed en nauwkeurig onderzoek verricht alvorens zij foto’s die afkomstig zijn van het internet afdrukt in het blad Weekend. Indien zij een dergelijk onderzoek had verricht, was zij door middel van het aanklikken van het symbool bij de mededeling ‘some rights reserved’ gestuit op (de verkorte versie van) de Licentie. Bij twijfel over de toepasselijkheid en de inhoud van de Licentie had zij de rechthebbende op de foto’s (in dit geval [eiser1]) toestemming voor publicatie moeten vragen. Audax heeft nagelaten een dergelijk nauwkeurig onderzoek te verrichten en zij heeft te gemakkelijk verondersteld dat het publiceren van de foto’s wel in orde zou zijn. Audax heeft de voorwaarden als opgenomen in de Licentie niet in acht genomen (waarover hierna onder 6 meer). De vordering zoals hiervoor weergegeven onder 2 i is dan ook toewijsbaar, in die zin dat het gedaagden verboden zal worden alle foto’s die door [eiser1] op www.flickr.com zijn geplaatst te publiceren, tenzij dit geschiedt in overeenstemming met de voorwaarden van de Licentie.”

Creative Commons is heel blij met deze uitspraak. Het toont aan dat de creative commons licenties inderdaad een effectief instrument zijn om sommige rechten vrij te geven en tegelijkertijd andere rechten (zoals commercieel gebruik door derden) voor te behouden. Hoewel het gebruik van creative commons licenties niet op voorhand beschermt tegen misbruik, blijken de licenties in ieder geval een degelijk instrument om bij de rechter tegen misbruik van gelicenseerde werken op te komen. Dit is goed nieuws: niet alleen voor Creative Commons als organisatie, maar vooral voor de meer dan 100.000 gebruikers van creative commons licenties in Nederland.
Lees hier het hele vonnis van de Rechtbank Amsterdam.
zie ook: Planet Internet: Curry-rechtszaak opsteker Creative Commons.