12 april: Workshop CC en overheidsinformatie

Martijn Arnoldus, 22 maart, 2007

Op 12 april 2007 organiseert het IViR voor Creative Commons een bijeenkomst met als titel: ‘Bruikbaarheid Creative Commons model voor overheidsinformatie’. Doel van de bijeenkomst is het toetsen van de voorlopige analyse van juridische knelpunten zoals die naar voren komen uit IViR onderzoek naar de bruikbaarheid van Creative Commons licenties voor het toegankelijk maken van overheidsinformatie. Tijdens de bijeenkomst zijn er presentaties en informele discussies met een groep beleidsmakers uit de publieke sector (centrale overheid, mede-overheden, ZBO’s) die vanuit hun organisatie te maken hebben met problematiek rond het verbeteren van de toegankelijkheid van overheidsinformatie en de voorwaarden die aan het gebruik er van mogen, kunnen of moeten worden gesteld.

Geïnteresseerden moeten we helaas teleurstellen: deelname aan de workshop kan alleen op uitnodiging.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op info@creativecommons.nl

Leave a Reply