Doorbraakproject 2008 Holland Open

Martijn Arnoldus, 9 januari, 2008

HollandOpen en Creative Commons Nederland gaan tijdens een gezamenlijke borrel 2008 op zoek gaan naar het doorbraakproject van 2008. En natuurlijk willen we weten hoe het de doorbraakprojecten van 2007 is vergaan: Simuze, Socard, Bricolabs en Help-IM. Taal: Nederlands of Engels.

Door omstandigheden is de borrel die voor vrijdag 11 januari gepland stond verplaatst naar 19 februari. De precieze tijd en locatie plaatsen we zodra die bekend zijn geworden.  Info kun je ook aanvragen via e-mail: info@hollandopen.nl.

Zelf een doorbraakproject indienen?

HollandOpen en Creative Commons zijn op zoek naar het Doorbraakproject van 2008. Heb jij een fantastisch idee, werk je aan een veelbelovend project, of maakt een bestaand project een spectaculaire ommezwaai en groei door: meld je dan aan om op onze gezamenlijke borrel op 19 februari in drie, maximaal 4 minuten je verhaal te doen.

Holland Open organiseert in samenwerking met Creative Commons Nederland voor de tweede keer de verkiezing van het doorbraakproject van het jaar. Vanzelfsprekend moet het project een duidelijke relatie hebben met Open content, Open standaarden of Open Source Software. Tijdens de borrel nomineert het publiek uit alle presentaties drie projecten. Aan deze nominatie is een prijs 200 euro verbonden en de projecten krijgen ook op de HollandOpen Software Conference een slot als spreker aangeboden.

Meld je aan door een mail te sturen naar info(at)hollandopen.nl. Hou je daarbij aan de volgende spelregels: 1. Geef ons je volledige naam, bereikbaarheidsgegevens en adres. 2. Naam van het project, eventuele website en dergelijke. 3. Geef aan wat het doel en opzet is van het project. 4. Welke relatie heeft het met open source software, open content en open standaarden. 5. Welk “product” wordt er opgeleverd. 6. Waarom 2008 het jaar van de grote doorbraak wordt

Tijdens de borrel mag het publiek worden beïnvloed door het uitdelen van maximaal één A4tje met informatie over het project. De organisatoren van HollandOpen en Creative Commons Nederland gaan uit van maximaal 12 presentaties en zullen bij meer aanmeldingen een voorselectie doen op basis van originaliteit en de ingeschatte kans op realisatie van de ambities in 2008.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op info@creativecommons.nl

Leave a Reply