Incubate Pirate Conference

Martijn Arnoldus, 9 juni, 2010

De Incubate Pirate Conference vindt plaats op 17 september 2010. Het is een dag over piraterij binnen de kunsten in het Midi Theater. CC-NL zal deelnemen aan het discussiepanel dat rondom de keynote wordt verzorgd.

De Pirate Conference biedt reflectie op het grootschalige piraterijprogramma van Incubate en op de waarde van creatie binnen de samenleving. Incubate staat in het teken van artistieke vooruitgang, daarom staat ook in dit onderdeel de artiest centraal. Waar de discussie op andere plekken vooral over de economische en juridische positie van de consument en producent gaat, gaat deze conferentie over het scheppen zelf. Wat vinden kunstenaars van de huidige aanpak van deze problematiek door publieke en private partijen? Hoe kunnen kunstenaars het beste omgaan met de huidige vorm van auteursrecht? Welke strategieën, tactieken en interventies worden in de strijd geworpen? Hoe geven we als samenleving creativiteit en innovatie vorm en wat kan het bedrijfsleven van deze tactieken leren?

Matt Mason is keynote spreker. Zoals ook in zijn boek ‘Piraterij’, kan Mason een overzicht kan bieden van de verschillende subculturen uit de geschiedenis die de meest innovatieve ideeën hebben voortgebracht, en die later zelfs veelvuldig door het bedrijfsleven zijn geadopteerd. Deze underground scenes zwommen vaak tegen de stroom in, of gingen zelfs illegaal te werk. Maar altijd omdat zij vonden dat de wetgeving op dat moment niet strookte met de werkelijkheid. Zij lieten vaak zien markten verder ontwikkeld konden worden, waar anderen deze kansen nog niet hadden opgemerkt. De piraten dwongen commerciële partijen tot een lastige afweging: de ontwikkelingen negeren, of de concurrentie aangaan met de piraten.

Meer info volgt.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op info@creativecommons.nl

Leave a Reply