Creative Commons 4.0 nu ook in het Fries beschikbaar

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een formele vertaling van de 4.0 Creative Commons-licenties naar het Fries. Sinds vandaag is deze vertaling ook beschikbaar.

(Hjirûnder fine jo it Fryske parseberjocht)

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een formele vertaling van de 4.0 Creative Commons-licenties naar het Fries. Sinds vandaag is deze vertaling ook beschikbaar.

Het Nederlands is niet de enige taal die toegestaan is in het rechtsverkeer van Nederland. Ook het Papiaments en het Engels op de BES-eilanden, en het Fries in Fryslân zijn talen die gebruikt kunnen worden in ons rechtsverkeer. Het is daarom van belang dat belangrijke juridische gereedschappen ook in deze talen beschikbaar komen.

De Creative Commons-licenties zijn een van die belangrijke gereedschappen. Ze geven de makers van een creatief werk controle over de manier waarop zij om kunnen gaan met hun auteursrecht. Onze zes licenties bieden een fijnmazig systeem om aan iedereen in de wereld toestemming te geven om deze creaties te gebruiken, onder bepaalde voorwaarden.

Creative Commons bedankt Friduwih Riemersma voor haar vertaling en Maarten Zeinstra voor zijn juridische controles. Ook bedanken wij de open community voor hun feedback en aanbevelingen.

De vertaalde licenties kan je hier vinden:

Creative Commons-lisinsjes no ek yn it Frysk

De Creative Commons 4.0-rige fan ynternasjonale auteursrjochtlisinsjes is oerset nei it Frysk. 350.000 Frysksprekkers kinne de CC-lisinsjes no yn har eigen taal begripe. Fryske skeppers dy’t wolle dat har wurk oeral op ’e wrâld frij brûkt wurdt, hoege dêrfoar gjin tastimming mear te jaan yn it Ingelsk of Nederlânsk. Neist praktysk nut hat dat in prinsipjele kant: de Fryske taal kin brûkt wurde yn it rjochtsferkear. Boppedat fersterkje wichtige juridyske
teksten de minderheidstaal.

Creative Commons – ‘skeppende mienskar’ – is in wrâldwide nonprofitorganisaasje dy’t it útwikseljen, útfieren en bewurkjen fan kreatyf wurk makliker meitsje wol. Creative Commons bringt fergese, brûkersfreonlike standertlisinsjes út. Dêrmei kinne skeppers, itsij bedriuwen of inkelingen, oaren tastean om har wurk te brûken, mei har namme derop en binnen de auteurswet.

It oersetten fan de lisinsjes is in inisjatyf fan PoëzijLab. PoëzijLab ûntwikkelet mei stipe fan Provinsje Fryslân in folslein twatalige webtapassing Fryske poëzy, foar it fuortset ûnderwiis en it algemiene publyk yn Nederlân. By dat projekt wurde sa’n fjirtich Fryske dichters kontraktearre. Mar de auteurswetten dy’t har wurk beskermje, binne net makke foar de digitale tiid.

PoëzijLab sil dêrom mei Creative Commons-lisinsearring wurkje. De Fryske Akademy docht dat al in skoft. Lykwols wiene de lisinsjes, oerset nei goed tritich talen, net beskikber yn it Frysk. Yn rekôrtiid, trije moannen, hawwe poëzy-oersetter Friduwih Riemersma en auteursrjochtjurist Maarten Zeinstra, yn oparbeidzjen mei it Creative Commons-tiim yn Amearika, de oersettingen besoarge.

Hjir fine jo de lisinsjes:


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.