nieuw: CC0 en CC+

Paul Keller, 21 december, 2007

Tijdens de vijfde verjaardag van Creative Commons, die het afgelopen weekeinde met een wereldwijde party gevierd werd, zijn in San Francisco twee nieuwe projecten van Creative Commons aangekondigd. CC+ (Creative Commons plus) en CC0 (Creative Commons Zero).

Creative Commons +

Creative Commons plus is een uitbreiding van de bestaande Creative Commons Licenties met aanvullende metadata. CC+ vormt in eerste instantie een aanvulling voor de Creative Commons Licenties die alleen niet commercieel gebruik vrij (gratis) toestaan. Licentiegevers kunnen metadata aan de licenties toevoegen, waarmee duidelijk aangegeven kan worden waar licenties voor commercieel gebruik van het gelicenseerde werk verkrijgbaar zijn. CC+ stelt zo bijvoorbeeld fotografen in staat om foto’s onder een niet-commerciële licentie te publiceren en tegelijk de deur naar bedrijven open te zetten. CC+ zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de uitgever van een commerciele publicatie direct informatie over de voorwaarden voor commercieel gebruik kan krijgen. Licentiegevers kunnen in de licentiewizard op de Creative Commons website een URL aangeven waarop de voorwaarden voor commercieel gebruik te vinden zijn. Op de ‘commons deed’ van de licentie wordt deze link dan achter het CC+ symbool weergegeven:

picture-1.png

De technologie achter CC+ wordt in Nederland al sinds augustus in het kader van het pilot project tussen Creative Commons en Buma/Stemra toegepast. Licenties die in het kader van de pilot afgesloten worden verwijzen door middel van de CC+ metadata voor commerciële licenties door naar de website van Buma/Stemra.

Creative Commons Zero

In tegenstelling tot CC+ verkeert Creative Commons Zero nog in het conceptstadium. CC0 geeft juist aan dat er geen exclusieve rechten aan een werk verbonden zijn. CC0 kent twee verschillende toepassingen. Ten eerste kan CC0 gebruikt worden om werken die (omdat het auteursrecht afgelopen is) reeds in het publieke domein zijn te labelen en dit met bijbehorende metadata duidelijk te maken. Ten tweede kan CC0 door auteursrechthebbende gebruikt worden om volledig afstand te doen van de rechten aan een werk en dit zo aan het publiek domein over te dragen. Deze tweede toepassing zal in Nederland en andere Europese landen moeilijk te realiseren zijn omdat het wettelijk niet mogelijk is om onderdelen van het auteursrecht (het morele recht van auteurs om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker) afstand te doen.

CC0 lijkt hiermee op de al langer bestaande Public Domain dedication. Met het CC0 project wil Creative Commons de procedures stroomlijnen en de betrouwbaarheid van de informatie verbeteren door deze aan een reputatiesysteem to koppelen. Gebruikers kunnen voor de publiek domein status van werken instaan door de CC0 vermelding ‘te tekenen’.

picture-2.png

OP 15 januari 2008 zal een eerste implementatie van het CC0 project ter discussie voorgesteld worden. Wij zullen deze ontwikkeling ook op deze plek blijven vervolgen.

5 jaar vooruit

Tijdens het 5 jaar feest kon Creative Commons oprichter en directeur Lawrence Lessig ook melden dat er voldoende financiële toezeggingen zijn om de activiteiten van de Amerikaanse poot van Creative Commons tot en met 2012 zeker te stellen. Onder de donateurs bevindt zich een tot nu toe anoniem Europees fonds.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op info@creativecommons.nl

Leave a Reply