Pilot flexibel rechtenbeheer met een jaar verlengd

Paul Keller, 22 augustus, 2008

Creative Commons Nederland en Buma/Stemra hebben besloten hun gezamenlijke pilot project met een jaar te verlengen.

De pilot waarbij aangeslotenen van Buma/Stemra onder bepaalde voorwaarden werken onder een CC-licentie beschikbaar kunnen stellen was aangegaan voor een jaar, en zou op 22 Augustus 2008 (vandaag dus) aflopen. De voorwaarden tijdens de nieuwe projectperiode zijn niet veranderd en de tot zover in het kader van de pilot verstrekte licenties blijven tot 22 Augustus 2009 geldig.

Creative Commons Nederland en Buma/Stemra zullen bekijken of de informatievoorziening over de pilot kan worden verbeterd. Tevens zal onderzocht worden of het mogelijk is te achterhalen waarom slechts een zeer bescheiden aantal Buma/Stemra aangeslotenen gebruik heeft gemaakt van de faciliteit om werken met een CC-licentie aan te bieden. Tenslotte staat op het programma om te onderzoeken of, en zo ja hoe in het kader van het project CC-licenties op social networking websites kunnen worden ingezet.

Meer informatie over de pilot is op de speciale pilot pagina op de Creative Commons website te vinden.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op info@creativecommons.nl

Leave a Reply