Discussieer mee over de 4.0 versie van de Creative Commons Licenties

Paul Keller, 2 januari, 2012

Afgelopen december heeft Creative Commons het startsein gegeven voor de publieke discussie over de ontwikkeling van de 4.0 versie van de CC-licenties. Aanleiding hiervoor zijn een aantal discussies tijdens de Creative Commons Global Summit 2011. Tijdens deze summit werd duidelijk dat een aantal aanpassingen van de licenties wenselijk is. Door middel van een publieke discussie stelt Creative Commons gebruikers in staat om hun bijdrage aan dit proces te leveren.

Databankenrecht

Hoewel de 3.0 versies van de CC-licenties voor de meeste gebruikers prima werken, zijn deze licenties voor sommigen problematisch. De manier waarop de licenties het sui generis databankenrecht (in Nederland geïmplementeerd in de databankenwet van 8 juli 1999) hanteren blijkt voor veel gebruikers (inclusief overheden) een probleem. Dit heeft geleid tot een situatie waarin nieuwe licenties (zoals de open government licentie in het Verenigd Koninkrijk) verschijnen. Hierdoor ontstaat een verdere versplintering van de Commons.

De 4.0 versies van de Creative Commons licenties moeten een einde aan de onbevredigende omgang met het sui generisch databankenrecht maken en zo aan een homogenere en sterkere Commons bijdragen.

Naast de databankenrechten zijn er nog enkele andere vraagstukken die tijdens deze publieke discussie besproken worden. Zoals de vraag of er niet één wereldwijd te gebruiken CC-licentie zou moeten komen (in plaats van de huidige situatie met aan nationale wetgeving aangepaste licenties in meer dan 50 landen). Voor alle aanpassingen geldt dat de 3.0 licenties gewoon blijven bestaan en ook in de toekomst gebruikt kunnen worden. Verder heeft Creative Commons zich gecommitteerd om ervoor te zorgen dat geen van de eventuele aanpassingen negatieve gevolgen zal hebben voor huidige gebruikers van de CC-licenties.

Van 3.0 naar 4.0

Voor de eerste keer in de geschiedenis van Creative Commons beginnen wij aan een versioning proces zonder dat er een concept-licentie gepubliceerd is. Dit gebeurt met opzet omdat wij eerst ideeën en algemene feedback vanuit de gemeenschap willen verzamelen. Tijdens deze oriëntatiefase van het proces (die naar verwachting tot medio februari zal duren) verzoeken wij iedereen met voorstellen, opmerkingen en andere input te komen. Mede op basis hiervan zal een conceptversie van de 4.0 licenties gepubliceerd worden.

De discussie over de 4.0 licenties vind in eerste instantie op de cc-licenses mailinglist plaats (archief | abonneren). In aanvulling hierop zijn er op de wiki-pagina’s van Creative Commons tussentijdse resultaten van de discussie en achtergrondinformatie te vinden. Zo staat op de wiki onder meer informatie over de omgang met morele rechten, de omgang met databankenrechten, de definitie van NietCommercieel gebruik en het bereik van de GelijkDelen voorwaarde.

Op de 4.0 pagina van de wiki is verder een overzicht van het proces en de doelstellingen te vinden. Het is de bedoeling dat de publieke discussie op deze twee plekken gaat plaatsvinden en we moedigen licentiegebruikers aan om actief aan de discussie bij te dragen.

Ook vanuit Creative Commons Nederland gaat wij aan deze discussie bijdragen. Input hiervoor is welkom via email of in de comments van dit bericht.

Ook zullen er op deze site regelmatig updates van de discussie over de 4.0 versies van de CC-licenties verschijnen.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op info@creativecommons.nl

Leave a Reply