Buma/Stemra en Creative Commons pilot opnieuw met een jaar verlengd.

Paul Keller, 24 augustus, 2010

Buma/Stemra en Creative Commons hebben gezamenlijk besloten de pilotregeling die het voor aangeslotenen van Buma/Stemra mogelijk maakt om Creative Commons-licenties te gebruiken met een jaar te verlengen.

Binnen deze periode moeten er op basis van het evaluatieonderzoek dat in het najaar van 2009 uitgevoerd is aanpassingen aan de pilot gedaan worden zodat deze beter aansluit op de promotionele behoefte van de Buma/Stemra aangeslotenen.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op info@creativecommons.nl

Leave a Reply